24/12/2022: SỰ “BẤT LỰC” CỦA CHÚA
GOD’S POWERLESSNESS


“Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Emmanuel. Điều kì diệu nhất của việc Chúa làm người chính là sự thể hiện khát khao của Thiên Chúa muốn được tình yêu của con người.

Bằng việc trở nên một em bé yếu ớt, hoàn toàn lệ thuộc vào sự chăm sóc của con người, Thiên Chúa muốn bỏ đi KHOẢNG CÁCH giữa con người và Thiên Chúa. Ai sẽ sợ hãi một đứa bé sơ sinh nhỏ bé cần được chăm sóc, bú mớm, dạy dỗ và hướng dẫn?

Chúng ta thường nói về một Thiên Chúa đầy sức mạnh, quyền phép mà chúng ta vẫn phụ thuộc hoàn toàn. Nhưng trong ngày lễ Giáng Sinh, khi nhìn vào hang đá, ta được mời gọi chiêm ngắm về sự “bất lực” và “dễ tổn thương” của Hài Nhi Giêsu phải dựa vào sự chăm sóc của con người! Làm sao chúng ta có thể khiếp sợ hay cảm thấy xa vời trước một Thiên Chúa muốn Ở CÙNG CON NGƯỜI (God-with-us) như vậy? Và Thiên Chúa ấy đang muốn “CHÚNG TA Ở CÙNG THIÊN CHÚA” (Us-with-God).

Bạn đã bắt đầu Ở CÙNG CHÚA chưa?
Ước mong tình yêu của Chúa ở cùng chúng ta và gia đình trong mùa Giáng Sinh này và chúng ta cũng được biến đổi để thực sự ĐÓN CHÚA VÀO NHÀ MÌNH và Ở CÙNG THIÊN CHÚA!

Yeuthuong,

butchivuive lược dịch từ “Bread for the Journey” của Henri Nouwen.

Bức hình thể hiện khung cảnh Giáng Sinh trong thời đại hôm nay. Chúng ta có thấy Chúa vẫn đang bị khước từ bởi cong người hôm nay không? Chúng ta có sẵn lòng mở lòng ra đón Người vào nhà?