Receiving is often harder than giving. Giving is very important: giving insight, giving hope, giving courage, giving advice, giving support, giving money, and most of all, giving ourselves. Without giving, there is no brotherhood and sisterhood.

But receiving is just as important because by receiving we reveal to the givers that they have gifts to offer. When we say, “Thank you, you gave me hope; thank you, you gave me a reason to live; thank you, you allowed me to realize my dream,” we make givers aware of their unique and precious gifts. Sometimes, it is only in the eyes of the receivers that givers discover their gifts.

Author: Henri Nouwen, retrieved from “Bread for the Journey”

SUY TƯ:

NHẬN CŨNG QUAN TRỌNG NHƯ CHO ĐI (PHẦN 1/3)

Nhận thường thường vẫn khó hơn là cho.
Bởi vì khi nhận là thừa nhận mình cũng cần, cũng thiếu.

Nhưng nhận còn mang nghĩa là sự ghi nhận.
Khi ta nói rằng: Cám ơn Mẹ, cám ơn Cha đã sinh con ra trong cuộc đời này.

Cám ơn bạn, nhờ bạn mà mình đã nghĩ thông và bắt đầu lại.

Cám ơn đời, vì đã cho tôi quá nhiều điều tuyệt vời mà ngay đây và lúc này tôi có thể tồn tại là do vô vàn yếu tố cấu thành nên.

Và tạ ơn Trời, vì đã cho con sự sống và có thể cảm nhận mầu nhiệm sự sống đang diễn ra mỗi giây phút, mỗi sáng, mỗi nụ cười, nước mắt, hạnh phúc và cả khổ đau.

Yeuthuong,

butchivuive