Có người nhắn tin nói lâu rồi không nghe butchivuive thổi sáo. Hix. Cháu vẫn thổi ạ. Giờ up lên mừng lễ Chúa Phục Sinh cả nhà.

Nhạc phẩm: CHÚA THƯƠNG CHÚNG TA
Sáng tác: Lm. Thành Tâm, C.Ss.R.
Pianist: Nguyen Huy Su
Flutist + video maker: butchivuive