Lễ Thánh Giuse

19/03/2023: GIUSE, VỊ THÁNH CỦA NHỮNG GIẤC MƠ


Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, 4 lần sứ thần gặp Thánh Giuse và cả 4 lần Ngài đều gặp trong mơ. Nghĩa là Ngài ngủ…

Ngày 16/01/2015, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kể về bức tượng Thánh Giuse ngủ như sau:

“Tôi rất sùng kính thánh Giuse bởi vì Ngài là con người mạnh mẽ trong thinh lặng. Trên bàn làm việc của tôi có một bức tượng Thánh Giuse đang ngủ. Ngay cả lúc Ngài ngủ, Ngài vẫn chăm lo cho Hội Thánh. Khi tôi gặp một vấn đề khó khăn, tôi viết nó vào một mảnh giấy và đặt dưới bức tượng. Và thế là Thánh Giuse có thể mơ về nó. Hay nói cách khác tôi xin Thánh Giuse: xin giúp con giải gỡ vấn đề này…”

Thánh vịnh 127 viết rằng:

“Ví như CHÚA chẳng xây nhà,

thợ nề vất vả cũng là uổng công.

Thành kia mà CHÚA không phòng giữ,

uổng công người trấn thủ canh đêm.

2 Bạn có thức khuya hay dậy sớm,

khó nhọc làm ăn cũng hoài công.

Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,

Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.”

(Tv 127:1-2)

Thánh vịnh nhắc nhở ta một điều là mọi sự trong chương trình và kế hoạch của Chúa. Khi ta sống phó thác và tin tưởng Chúa như em bé ngủ trong lòng mẹ thì Ngài luôn chăm sóc và yêu thương ta, cho dù ta có ngủ.

Ngày lễ hôm nay không kêu ta phải trở thành kẻ mơ giữa ban ngày, sống trong mộng mơ hão huyền, nhưng là một sự tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Chúa. Thêm vào đó, Thánh Giuse dạy ta bài học của việc phân định ơn Chúa và lập tức hành động.

Thánh Giuse không bàn lùi, không nhát sợ. Khi Chúa nói, thì Ngài nghe và thực hiện ngay lập tức. Chúng ta cần áp dụng việc này cho những quyết định khó khăn của đời sống.

Ta đã cầu nguyện phó thác và xin ơn khôn ngoan chưa?

Ta có phân định dựa trên giá trị của Tin Mừng, của luân lí, của lương tâm chưa? Ta đã tham khảo những con người khôn ngoan và sống đúng Tin Mừng chưa?

Sau khi đã thấy mình sẽ có thể chấp nhận những hậu quả có thể xảy đến thì bắt tay thực hiện với sự phó thác kết quả trong Ý Chúa, chứ không phải ý riêng của Con.

Nguyện chúc cả nhà ngày lễ Thánh Cả an lành thánh đức.

Yeuthuong,

butchivuive

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s