Lược dịch: Vấn đề sự dữ

TẠI SAO ĐIỀU XẤU XẢY RA VỚI NGƯỜI TỐT?

Câu trả lời:
Khi bạn có Đức Tin thì mọi thứ xảy tới đều có ý nghĩa.

Hỏi: Tại sao một Thiên Chúa Tình Yêu lại để xảy ra những khốn khổ đến cho con người? Phải chăng Chúa muốn con người đau khổ?

Trả lời:
Tôi đã cầu nguyện xin Chúa cho sức mạnh
Và Ngài đã gửi tới những khó khăn để tôi nên mạnh mẽ.

Tôi đã cầu nguyện xin khôn ngoan
Và Chúa đã gửi tới những vấn đề nan giải để giải quyết.

Tôi đã cầu nguyện xin được can đảm
Và Chúa đã cho tôi những nguy hiểm để vượt qua.

Tôi đã xin cho mình thêm yêu thương
Và Chúa đã gửi những người đang gặp khó khăn để tôi giúp đỡ.

Chúa đã nhận lời cầu nguyện của tôi!

butchivuive lược dịch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s