Cuộc đời là liên tiếp những chọn lựa.
Mỗi chọn lựa trong đời sẽ cho cả thế giới thấy mình là ai.
Vì vậy, đã chọn lựa là có hệ luỵ, có trách nhiệm và cả được mất.

Tiếng việt thật tuyệt vời, khi ta thấy trong chữ CHỌN LỰA đã bao gồm một bài học. CHỌN LỰA được ghép từ 2 động từ: CHỌN và LỰA.

Nếu chỉ có một thứ để chọn rồi lựa thì sẽ không thể gọi là chọn lựa. Ít nhất phải có sự phân vân giữa 2 hay nhiều hơn thì mới có thể chọn lựa. Khi chọn thì cũng phải đắn đo vì chỉ được lựa lấy cái mình chọn và phải bỏ lại cái mà mình đang phân vân. Vì vậy, chọn lựa cũng là cuộc chơi giữa được và mất.

Cuộc sống sẽ đơn giản nếu mọi chọn lựa đề có sự rạch ròi tốt xấu hay đúng sai giữa hai thứ mà mình đắn đo. Nhưng thực tế thì mình luôn phải chọn giữa hai cái đều tốt hoặc cả hai đều xấu cả.

Có một khái niệm gọi là CHỌN LỰA CĂN BẢN. Từ căn bản đã nói lên bản chất của hành động này. Chọn lựa căn bản là chọn Lý tưởng sống, chọn một con đường để bước đi trong đời, chọn một Đấng Tuyệt Đối. Khi đối diện với những chọn lựa này sẽ nói lên rằng:

chúng ta là ai trong đời (Who are you)?

Giá trị cuộc sống ở đâu – what is your value?

Mục đích sốn của bạn là gì ? – What is your purpose in life?

Số phận của bạn là gì ? – What is your destiny?

vậy, bạn đã nghĩ hay bắt đầu trả lời những câu hỏi này chưa?
Chọn lựa căn bản của bạn là gì?

Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nha!

butchivuive